GİŞ ve tüketici bilgileri, İtiraz Politikası

Genel İş Şartları

§ 1 Geçerlilik sahası, sözleşmenin akdedilmesi

 1. Genel Kullanım şartlarının kullanım oranı kapsamı upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (İşletmeci) ile çevrimiçi oyunlarına katılan kimseler (kullanıcılar) arasındaki kullanım şartları ve hizmetler yer alır. Kullanıcının sunduğu GİŞ, işletmeci tarafından bilhassa yazılı olarak kabul edilmediği sürece geçersizdir. Oyunların veya hizmetlerin kullanımı için başvurulduğunda kullanıcı açıkça kullanım yönergesini kabul etmek durumundadır. Kullanım koşulları işletmecinin sunduğu hertürlü oyun/hizmet kullanımı, ilerde oluşacak sözleşmeler, teklifler, hizmet ve teslimatlar için geçerlidir.

 2. İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları portalda ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. GİŞ, kullanıcı başvurusu gönderilmeden önce yazdırılabilir veya sürekli bir veri taşıyıcısı üzerinde kaydedilebilir. Yazılı talep üzerine kullanım şartlarını posta yoluyla kullanıcıya ulaştırmak mümkündür.

 3. Kullanım şartlarına ek olarak her hizmetin ve oyunun kuralları ve talimatları her oyuna mahsus anasayfada mevcut ve geçerlidir.

 4. Sunulan hizmetlerin yöneltmeliği sadece madde 13 BGB uyarınca olan tüketici için geçerlidir. Oyunları ve hizmetleri kar veya başka ticari amaçlarla kullanmak yasaktır. Kullanım için başvuru yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş kimseler, kullanım yetkisine sahiptir. Reşit olmayan kullanıcının kanuni temsilcileri tarafından kullanım izni upjers´e oyuna kaydolmadan ulaştırılmalı.

 5. Kullanıcı, oyunların veya hizmetlerin kullanımı için başvuru yaparak, açıkça (i) reşit ve ehil olduğunu veya (ii) reşit olmayan kimselerde kanuni temsilcinin rızasının bulunduğunu taahhüt eder.

 6. Oyunlara ve hizmetlere katılım yalnızca daha önce üye olmak yoluyla bir müşteri hesabı (aşağıda "Hesap" olarak anılacaktır) oluşturmuş olan kimselere açıktır. Başvuru, yani bir hesabın açılma başvurusu, bir formun doldurulması ve çeşitli bilgilerin verilmesi yoluyla yapılır.

 7. Üyeliğin feshi kullanıcı tarafından hesabını iptal ederek, veya işletmeci tarafından kapatılması veya hesabın silinmesiyle ve ayrıca işletmecinın fesihiyle gerçekleşir.

 8. GİŞ de bahsi geçen ve işletmeci ve kullanıcı arasında gerçekleşen sözleşmeler husunda hizmetler ve/veya ekhizmet edinebilme imkanı sadece coin (oyunparası) § 3 (aşağıda göründüğü üzre) araciyla olup hizmetlerin kullanımı ise dilekçe açılış hizmet-hesabı veya önerilen diğer ek hizmetlerin kullanımı sayesinde işletmeci tarafından gerçekleştirilir. Kullanıcı başvurusuna erişim, upjers tarafından hemen elektronik yolla kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilir. Erişim onayı, kullanıcı başvurusunun bağlayıcı şekilde kabul edilmesi anlamına gelmez. Ancak erişim onayının, kabul açıklamasıyla bağdaştırılması mümkündür.

 9. Kullanıcının itiraz politikası uyarınca itiraz hakkının olduğunu bilhassa belirtiyoruz. Usul ve kapsamı İtiraz Politikasında bulunmakta (karşılaştırınız § 4).

§ 2 Hizmet kapsamı

 1. İşletmeci genel olarak kendi hizmetinde o anki versiyonuyla kullanıcıya internet üzeri erişimle katılım hakkı sunuyor. Hizmetlere katılabilmek için gerekli teknik koşulların mevcut olduğundan kullanıcının kendisi emin olmak için kontrol etmek zorunda.

 2. Kullanıcının katılım hizmeti adına işletmeciden yana herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. İşletmeci bilhassa herhangi bir açıklama mecburiyeti olmaksızın bir veya birçok hizmete olan kayıtı/ları red veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

 3. İşletmeci kullanıcının hizmetlerden olası beklentisini garanti etmez. İşletmeci özellikle hizmetlerin elverişliliğini kullanıcının beklentileriyle özdeşleşmesinin garantisini vermiyor.

 4. Kullanıcının dikkatine ek olarak oyunlara internet üzerinden heran, kesintisiz ve eksiksiz erişim mümkün değildir. Ancak upjers oyunlara ve hizmetlere yıllık ortalama olarak % 92 (yüzde doksaniki) oranında bir ulaşılabilirlik sunar. Ayrıca etki sahası içerisinde bulunmayan (mücbir sebepler, üçüncü şahıslarlın kabahatı vb.) teknik veya başka sorunlardan ötürü, portala ait sunucuya veya münferit oyunlara internet üzerinden erişimin mümkün olmadığı süreler ve ayrıca rutin olarak bakım çalışmalarının yapıldığı süreler dâhil değildir. Ağ işletiminin güvenliği, ağ entegrasyonun muhafaza edilmesi, özellikle ağın, yazılımın veya kaydedilmiş verilerin ciddi arızalara maruz kalmasını önlemek için gerekli olması halinde hizmetlere erişimi kısıtlamak hakkına sahiptir.

 5. Hizmetler sürekli olarak ileriye yönelik gelişime, uyuma ve değişime mecburdur. Bundan ötürü upjers hizmet/oyun sayfalarındaki içeriği, görüntüyü, teknik veya başka sorunların kaynaklanmasında uyarlama yapma hakkını saklı tutar. Belirli teknik genel koşullarda veya olası durumlarda kullanıcı adına herhangi bir talep riayet etme hakkı mevcut değildir. Kullanıcın o anki oyunda/hizmetde elde edebileceği sadece güncel durumdur.
  Kullanıcının, oyunları veya hizmetleri sözleşme akdedildiği tarihteki mevcut sürümde tutulmasını isteme hakkı yoktur.
  upjers bir oyun veya hizmetin işletilmesini dilediği an ve hiçbir sebep belirtmeksizin durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı kendi isteğine göre, bu durumda kendisi tarafından daha önce ödenmiş ücretleri (örn. Premium üyelik veya abonelik için) yine kendi isteğine göre upjers tarafından işletilen başka oyunlara ve/veya hizmetlere aktarılmasını veya upjers´in peşin ödenmiş ücretleri iade etmesini talep edebilir. Premium birimi için ödenmiş ücretin iadesinin yapılabilmesi için kullanıcı tarafından yapılan ödeme oyun veya hizmetin işletilmesinin durdurulmasından en fazla dört hafta önce yapıldıysa mümkündür. İşbu GİŞ içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

 6. Oyun veya hizmetin bitiminde upjers ve çalışanları tarafından ve ayrıca uygulamada ve gerçekleşmede yardımcı olanlar, hiç bir zaman yükümlü kılınamaz. Genel olarak açıkça oyun veya hizmetin randıman tanımlamasında farklı temsil edilmediği takdirde, işletmeci tarafından kullanıma sunulan oyunlar veya hizmetler ücretsizdir. Kullanıcının zarara yönelik ödeme yapılması talepi kabul edilmez.

 7. Genel olarak açıkça oyun veya hizmetin randıman tanımlamasında farklı temsil edilmediği takdirde, işletmeci tarafından kullanıma sunulan oyunlar veya hizmetler ücretsizdir. § 3 "coins" de ki mevcut kurallar bu durumdan ayrı tutulur.

§ 3 Premium döviz, Ek hizmetler, Ödeme koşulları

 1. İşletmeci kullanıcıya bazı oyun ve hizmetlerde ödeme karşılığında premium döviz denilen Coins, elmas, kömür, kakao çekirdeği, renk uyartısı, zeka, vs. sunuyor. İlgili oyun veya hizmetlere ait premium döviz ücretleri portalda ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. Premium dövizi edinebilmek için - genel hizmet kullanım sözleşmesinin haricinde - ek olarak ayrı bir sözleşme şart (ek hizmetlerin kullanımına dair sözleşmesi). Bu durumun gerçekleşmesi için ayrı ve açıkca belirtirilmiş siparişin onaylanması şart koşulur. Sipariş onayının bulunduğu sayfayı onaylamak için aşağıda bulunan 'satın al' buttonuna tıklanır. Kullanıcı bu tuşu tıklayarak yasal ve zorunlu beyanname de bulunur ve sözleşme kararınca sözleşme sona ermesi durumunda henüz kapatılmamış açık olan ödemelerin gerçekleşmesini üstlenir.

 2. Coinler sayesinde kullanıcı genel hesap sahibi olan kişilere nazaran ayrı ayrı ek hizmetleri elde etme imkanına sahip olur. Belirli ek hizmetleri hesaba geçirme işlemi tek başına ayrı bir sözleşme değildir, safi sözleşmede § 3 fıkra 1 de geçen kullanıcının tek taraflı hizmet belirtme hakkıdır. Satın alınan ek hizmetlerin detaylı tanımlaması ve elde edinebilmek için gerekli premium döviz miktarı ilgili oyun veya hizmetlere bağlı olduğundan değişkendir ve ilgili portalda ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. Premium dövizler ancak satın alınılan oyun veya hizmet için geçerlidir ve devredilemez. Satın alınan premium dövizlerin geçerlilik süresi satın alma tarihi itibariyle 12 ay ile sınırlandırılmıştır.

 3. Ek hizmetler için kullanım şartlarının yanısıra hizmet tanımlaması ayrıca özel şartlandırılmıştır. İşletmeci ek hizmetlerin usulü, kapsamı ve içeriğinin değişime uğrayabilme hakkını saklı tutar.
  Bilhassa işletmeci oyunlarda/hizmetlerde muhtemel gelişimi göz önünde bulundurarak ayrı ayrı ek hizmetlerde değişiklik yapma, tamamen hizmetlerin arasından çıkarma ve/veya bunları ücretsiz hizmetlere dahil etme hakkını saklı tutar.

 4. Premium döviz elde etme mecburiyeti yoktur. Ek hizmetler bir defalık kullanıma mahsus veya belirlenmiş bir zaman sarfı ile sınırlandırılmış olabilir. Belirlenmiş bir zaman sarfı ile sınırlandırılmış premium dövizlerin süreci dolduğunda hesaptan silinir ve eğer işletmeci tarafından hala kullanıma sunuluyorsa, kullanıcı tarafından tekrar satın alınabilir.

 5. Ek hizmetlerin bir defalık kullanıma mahsus olan premium dövizlerinin iadesi veya karşılık olarak herhangi bir bedel talebi söz konusu değildir. Bu duruma, eğer sözleşmede bulunan ek hizmetlerin kullanımı için § 4 de belirtildiği gibi yasal şekilde itraz edilmediyse, geçersizdir. Ayrıca kullanıcı tarafından satın alınan oyun/ek hizmetler sözleşme uyarınca bahsi geçen kanuni süreçte işletmeci tarafından değişime uğrar, kaldırılır veya ücretsiz olarak sunuma açılırsa geçerliliğini kaybeder.
  Eğer kullanıcı ek hizmetlerin kullanımı için daha önceden belirlenmiş sürece peşin peşin (premium döviz ile) ödemede bulunduysa, ve bu ek hizmetler işletmeci tarafından açıklanabilir sebeplerden ötürü erişilmez durumda ise (ek hizmetlerin durdurulması, ek hizmetlerin kalıcı olarak kullanımdışı edilmesi, ek hizmetlerin ücretsiz hizmetlerin arasına dahil edilmesi), işletmeci kullanıcının seçimine göre karşılığında alternatif ek hizmetler önerir ve/veya ödenmiş olabilecek hizmet bedelleri (ödemeler) kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcı bu durumda kullanıma sunulan oyun ve/veya ek hizmetlerin erişilmez duruma getirilmiş olmasından dolayı § 8 fıkra 4 kararınca sözleşmeyi fesh edebilme hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkinlenmez. Bunun haricinde kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

 6. Ek hizmetlerin kullanımı için işletmeci kullanıcıdan peşinen hizmet bedeli misal premium döviz talep etme hakkına sahiptir. Hizmet bedeli olan meblağ sözleşme düzenlendiğinde derhal ödenmesi gerekir, yani premium döviz edinme hakkına sahip olunduğuna dair onay gerçekleştiğinde. İşletmeci çeşitli ödeme imkanları sunuyor. Bu ücretin/lerin ödenme şekli kullanıcının yapmış olduğu seçim üzeri tahsis edilir. Kullanıcıya açıkca belirtilmiş şekilde, işletmeci adına kullanıcı tarafından seçilmiş olan ödeme şekline bağlı olarak, ücret tahsisinden sorumlu ödeme hizmeti sunan dış şirketlerin, kullanıcıdan tahsis edilen meblağnın sadece bir kısmını işletmeciye tahsis eder. Herhangi bir durumda kullanıcı adına bir iade yapılacaksa, iade talebi işletmecinin elde ettiği gerçek net ücretle sınırlanmıştır. Ücret tahsisinden sorumlu ödeme hizmeti sunan dış şirketlerin alıkoyduğu ücret işletmeci tarafından iade edilemez.

 7. Ödemede gecikme olması halinde işletmeci ek hizmetleri durdurma ve kullanıcının hesaplarını derhal bloke etme hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşmede geçen ve henüz ödenmemiş olan ücretlerin kullanıcı için ödeme yükümlülüğünü değiştirmez.

 8. Kullanıcının sorumluluğuna bağlı olan sebeplerden dolayı işletmeci adına iptaller veya maddi zararlar meydana geldiği takdirde, zarar kullanıcıdan tazmin edilir. İşletmeci böyle bir durumunda zarara uğradığı meblağa ilaveten asıl borcu da tahsis etme hakkına sahiptir.

 9. İşletmecinin talebini kullanıcı sadece itirazsız veya yasaya uygun tespit edilmiş hak iddiasını hesaba ekleyebilir. Kullanıcının karşıt talebinde bulunabilmesi için iade isteme hakkı sözleşme şartlarının içeriğini kapsamalı. Kullanıcının işletmeciye yönelik olası taleplerinden geri çekilip bunları üçüncü bir şahısa aktarması imkansızdır.

§ 4 İtiraz Politikası

Widerrufsrecht:

Kullanıcı sözleşme beyanına sebep göstermeksizin 14 gün içerisinde yazılı olarak (örn. mektup, faks, e-posta ile) itiraz edebilir. Bu süre yazılı bilgilendirmenin teslim alınmasıyla başlar, fakat sözleşmenin akdinden önce ve yasal olarak öngörülen sözleşme öncesi bilgi sorumluluğunca madde 246 § 2 bu bağlantıda dahil olmak üzre § 1 fıkra 1 ve 2 EGBGB ve son olarak icra veya uygulamadan sorumlu görevlerimizin § 312g fıkra 1 cümle 1 ve madde 246 § 3 EGBGB gerçekleştirmeden önce başlamaz. İtiraz süresinden istifade etmek için fesih mektubunun zamanında gönderilmesi yeterlidir. İtiraz buraya gönderilmeli:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

İtiraz sonuçları:

İtirazın geçerli olması halinde her iki tarafın da aldığı hizmetler ve muhtemel faydalar iade edilmelidir. Kullanıcı upjers tarafından aldığı hizmeti geri veremez, eksik verir veya kötüleşmiş durumda geri verirse, kullanıcı upjers şirketine eksik değeri öder. Bu, kullanıcı itiraz beyanında bulunmadan önce istifade etmişse eğer daha önce ödenmiş ücretlerin, gerektiğinde eksik olarak iade edilmesi anlamına gelir. Ödemelerin 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Bu sürenin başlangıç tarihi kullanıcı için itiraz dilekçesini gönderdiği gün ve işletmeci için itiraz dilekçesinin upjers şirketine ulaştığı gün ile başlar.

İtiraz hakkının önceden kaybı:

Kullanıcının itiraz hakkının önceden kaybı, anlaşmanın kullanıcı veya her iki tarafında yerine getirilmesi ve kullanıcının itiraz hakkını kullanmaması sonucu olur.

İtiraz hakkı anlatımın bitişi

§ 5 Eksiklikten kaynaklanan talepler

 1. upjers kullanıcıya oyun/hizmet ve ek hizmetlere olan erişimi mevcut çerçeve içerisinde kullanıma sunar. Kullanıcı oyun/hizmet ve ek hizmetlerin kullanımında mevcut bulundurma veya belli bir durumun sunulması/işlev kapsamı gibi herhangi bir hak talep edemez.

 2. İşletmecinin oyun/hizmet ve ek hizmetlerde kullanıma sunduğu yazılım programının - her yazılım programında olduğu gibi - asla tamamen hatasız olamıyacağının bilincindedir kullanıcı. Oyunları veya hizmetleri kusurlu olarak nitelendirebilmek için bu hizmetlerin oynanabilirliğinin zor olması veya kalıcı ve uzun süre arızalı olması gerekir.

 3. Kendi güvencesi adına ve özellikle de ıspat güvencesi açısından kullanıcıya her türlü şikayeti her daim yazılı olarak (fax, posta veya e-mail ile) upjers ulaştırmasını önemle arz ederiz.

 4. Oyunlara ve hizmetlere etki sahası içerisinde bulunmayan, teknik veya harici etkenler, kullanıcının sorumlu olduğu kullanım hataları, mücbir sebepler veya upjers tarafından yapılmamış değişiklikler veya diğer manipülasyonlar nedeniyle oluşan hatalar garanti kapsamına dâhil değildir.

 5. Hukuki çerçevede garantiler upjers tarafından üstlenilmezler.

§ 6 Sorumluluk sınırlaması

 1. upjers hizmetlerini ücretsiz sunduğu sürece, hiçbir durumda ağır ihmal sonucunda veya kasten meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

 2. upjers hizmetlerini ücretli sunduğu sürece, her durumda ağır ihmal sonucunda veya kasten meydana gelen zararlardan sorumludur. Hafif ihmalde, upjers sözleşme yükümlülüğün ihlali veya bir garantinin ihlaline dayandığı takdirde sorumludur. Önemli sözleşme yükümlülüğü altında ve hukuk kararlarının belirttiği şekilde, yükümlülük anlaşmanın yerine getirilmesi ve kullanıcının bunun gerçekleşmesine inanması olarak görülür.

 3. Bu yükümlülük sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması ve upjers tarafından deviralınan garanti halindeki mesuliyet için geçerli değildir. Garanti hali bilhassa ağır hasara maruz kaldıysa bu durumda geçersizdir. upjers´nin ürün Mesuliyeti Kanunu çerçevesindeki § 44 a TKG ye göre mesuliyeti aynen devam eder.

 4. Tazmin yükümlülüğü aslı ya da önemli bir sözleşme yükümlülüğün ihlali halinde öngörülebilen zararla sınırlıdır.

 5. Öngörülebilir zarar her hesap başına 20,00 € ile sınırlanmıştır.

 6. Yukarıda yazılı sorumluluk istisnaları veya sınırlamaları, aynı zamanda upjers personelinin, isçilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve uygulama yardımcılarının mesuliyeti özellikle de hissedarlarının, çalışanlarının, temsilcilerinin, organların ve bunların üyelerinin kişisel mesuliyetleri bakımından da geçerlidir.

 7. upjers kendisini, upjers sunduğu hizmetten doğrudan veya dolaylı olarak atıf (“bağlantı”) bulunan tüm sayfaların içeriklerinden ayrı tutar. upjers bu içerikler ve sayfalar için herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve bu sayfaları kontrol etmez. Bu sayfaların içeriklerinden ilgili sayfaları sunan kimselerin kendisi sorumludur. Doğrudan veya dolaylı olarak atıf (“bağlantı”) bulunan tüm sayfaların içeriklerinde herhangi bir ihlal durumundan haberdar değil. Olası bir durumda upjers haberdar edilirse elbette hatalı atıflar silinir.

 8. Emin olunmayan durumlarda ıspat etme yükümlülüğü kullanıcıya aittir; kullanıcı oyun kurallarına uymuş olduğunu ıspat etmek zorundadır.

§ 7 Kullanıcı yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, upjers tarafından oyunlarına veya hizmetlerine erişilmesini sağlamak için alınan erişim verilerini (oturum açma bilgileri, şifre vb.) kati şekilde gizli tutacağını taahhüt eder. Yetkisi olmayan üçüncü şahıslara bu erişim bilgilerinin aktarılması yasaktır.

 2. Kullanıcı aynı dönem kullandığı oyun/hizmet için sadece tek bir hesap kullanacağının yükümlülüğünü taşır. Aynı dönemde bir oyunda/hizmette çoklu hesap (multi-hesap) kullanılması yasaktır.

 3. Oyunları veya tek tek oyun fonksiyonlarını sistemli veya otomatik olarak kontrol etmeye (Bots, Makrolar), oyunların, oyun elemanlarının ya da portalda ayarlanmış olan içeriklerin reprodüksiyonu veya değerlendirmesine yarayan yazılımların kullanılması yasaktır.

 4. Kullanıcı program hatalarından (yani bugs) oluşabilecek boşlukta hata suiistimal yasasına uymakla (oyunda veya hizmetde bulunan hataları kendi çıkarı adına istismar etmeyeciğinden) yükümlüdür. Eğer herhangi bir hata tespit ederse, hemen upjers’yi bilgilendirmek zorundadır ve bu hata hakkında diğer kullanıcılara bilgi vermekten kaçınmalıdır. Eğer kullanıcı zaten bir avantaja sahipse upjers bunu ondan geri alabilir.

 5. Kullanıcı, hizmetler çerçevesinde reklam, siyaset, dini, hakaret, rahatsız edici, suça teşvik eden, cinsellik, pornografik veya diğer gayrı ahlaki içerikleri (örneğin; fotoğraflar, videolar, bağlantılar, isimler, sözcükler) veya diğer saldırgan, özellikle ırkçı ve ayrıca aşırı sağ veya sol içerikleri, kişileri veya canlandırmaları yaymayacağını taahhüt eder. Kullanıcı bundan başka, hukuki olarak korunan tanımları, isimleri, resimleri, oyunları veya başka malzemeleri kullanmamayı da taahhüt eder. Emin olunmayan durumlarda kullanıcı upjers tarafından eleştirilen içerikleri derhal silmekle yükümlüdür. upjers ayrıca bunu bizzat kaldırma hakkına da sahiptir.

 6. Kullanıcı upjers ve onun çalışanlarının ve ayrıca onun icra veya uygulamadan sorumlu yardımcılarının talimatlarına uymak zorunda. Bu husus özellikle ilgili oyun veya hizmete ait olabilecek forumlardaki yöneticilerin ve moderatörlerin talimatları için de geçerlidir.

 7. Yukarıda yazılı yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, upjers kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgileri derhal ve heran bizzat silme yetkisine sahip olup kullanıcıyı bahsi geçen oyun veya hizmetlerden men etme veya kullanılan hesabın tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kullanıcının satın almış olduğu Coin ya da ek kazançlar için -hala geçerliliklerini koruyor olsalar bile- geri ödeme yapılmayacaktır.

§ 8 Fesih

 1. Kullanıcı sözleşme şartlarının fesih süresine uymaksızın sebep göstermeden tek bir oyunu/hizmeti veya tüm hizmetleri feshetme hakkı vardır.

 2. Bazı veya tüm hizmetlerin tamamen kaldırılmasından dolayı upjers sözleşme şartlarının fesih süresine uymaksızın sebep göstermeden tek bir oyunu/hizmeti veya tüm hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.

 3. Kullanıcı eğer önceden ek hizmetlerin belirlenmiş bir sürecin kullanımı için premium dövizler satın aldıysa, o halde o süreç dolmadan herhangi bir fesih durumu söz konusu değildir.

 4. Tarafların önemli bir nedenden dolayı sözleşmeyi her zaman feshedebilme hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkinlenmez.

 5. upjers sözleşmeyi olağanüstü biçimde feshettiği takdirde, kullanıcıya bitiş dönemi için kendisi tarafından önceden peşin olarak ödenmiş ücretler (özellikle Premium özellikler için) uygun biçimde iade edilir. İşbu GİŞ içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

 6. Ancak upjers, özellikle - sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere - aşağıdaki hallerde önemli nedenden ötürü fesih hakkına sahiptir:

  • kullanıcı, ücretlerin ödemesini en az 5 Euro tutarında bir meblağla geciktirdiğinde ve iki defa ihtar edilmesine rağmen bunu ödemediğinde
  • kullanıcı kabahatli olarak kanunları, oyun kurallarını veya hizmet kullanım kurallarını ihlal ettiğinde ve ihtar edilmesine rağmen bu ihlali sürdürdüğünde; ağır ihlallerde (oyun başına multi-hesap, ceza gerektiren davranışlarda) upjers tarafından sözleşmeye uyulmadığı öngörüldüğünde ihtar etmek kaçınılmazdır
  • kullanıcı hesabını dört hafta boyunca ve ihtar edilmesine rağmen kullanmadığında
 7. İlgili oyunda fesih seçeneği verilmemişse eğer, her türlü feshin yazılı olarak yapılması gerekir ki fesih işlemi yazılı olarak E-posta yoluyla da yapılabilir. Olağanüstü fesih işlemi her zaman yazılı olarak gerekçe gösterilerek yapılmalıdır.

 8. Teknik nedenlerden dolayı kullanıcının hesabının tamamen silinmiş olması bir kaç günlük gecikmeyle gerçekleşir.

 9. upjers hak sahibi olduğu önemli nedenden ötürü bir fesih durumunda, kullanıcının fesih durumunu içeren oyun veya hizmetlere ve ek hizmetlere dair kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

§ 9 Fesihin yazılı şekli

İşbu GİŞ sözleşmesinde göre bu genel şartlar ve koşullara ek anlaşmalar, değişiklikler, takviyeler veya iptaller gibi durumların geçerli olması için yazılı şekilde aktarılmaları gerekir. Bu durum yazılı form mecburiyetinde ki değişiklikler için de geçerlidir. Sadece bireysel veya bilhassa sözleşme sahasında değinilmediyse geçerliliğini sürdürür.

§ 10 Telif hakları

 1. Kullanıcı tarafından ayarlanmış bilgilerin (örn. hizmet çerçevesinde) tüm hakları kendisine ait kalır. Kullanıcı, portalda veya onun oyunları veya hizmetlerinde bilgilerin ayarlanmasıyla, bu içerikleri portalda veya oyun sayfalarında umumi olarak sunabilmek, umumi olarak gösterebilmek, kopya etmek ve yaymak amacıyla upjers ye istisnayi olmayan, bedelsiz ve dilendiği an geri çekilebilen bir lisans vermiş olur. Kullanıcı buna onayını vermiş bulunuyor. Bunun dışında kullanıcınin herhangi bir talebi kabul görmez.

 2. Kullanıcı belirli bilgileri sildiği an lisansın süresi dolmuş olur.

§ 11 Koruyucu Hüküm, Diğer

 1. Bu Genel İş Şartları'nın veya sözleşmelerin bazı düzenlemeleri geçersiz olursa veya geçersiz hale gelirse, bu diğer düzenlemeleri etkilemez.

 2. İşbu (i) GİŞ, burada gelecekte yapılacak değişiklikler, (ii) bu GİŞ'e dayanarak yapılan sözleşmeler ve (iii) bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü talepler için sadece Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku yasaları geçerlidir ve menkul mallarla ilgili BM-satın alma hakkı düzenlemeleri, ayrıca çatışma kuralları ve uluslararası alman özel hukuku geçerli değildir.

 3. Kullanıcı, sözleşme hizmeti veya sözleşmenin akdedilmesi çerçevesinde veya sözleşme ilişkisinin devamında şahsı hakkında vermiş olduğu ve sözleşme açısından önemli olan ikametgahını Federal Almanya Cumhuriyeti dışına taşırsa, upjers nin bulunduğu şehir mahkeme yeri olarak geçerli olur. Kullanıcının olası mahkeme durumunda ki ikametgah adresi bilinmiyor olsa bile bu durum değişmez.

 4. upjers işbu GİŞ’in, gerekli olması halinde ve kullanıcının bundan ötürü dürüstlük açısından dezavantajlı konuma düşmeyeceği düşünüldüğünde, ileriye dönük etkiye sahip olması üzere dilediği an (örn. hukuki uyarlama, işletmecinin hizmet çerçevesinde gelişim sağlaması vs. gibi) değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar. upjers GİŞ değişikliklerini kullanıcıya uygun bir şekilde ulaştırır. GİŞ değişiklikleri kullanıcıya, her değişiklikten sonraki oturum açıldığında vurgulanmış bir bildirim ile duyurulur. Bu durum genelde işletmecinin sunduğu oyunların ve hizmetlerin bulunduğu web sitesindeki giriş platformunda açıkca belirtilmiş şekilde veya e-posta yoluyla gerçekleşir. GİŞ değişiklikleri kullanıcıya, her değişiklikten sonraki oturum açıldığında vurgulanmış bir bildirim ile duyurulur.

 5. Kullanıcı GİŞ değişikliklerini kabul etmezse, istenildiği zaman feshetme hakkı olmadığı sürece, iki tarafın da sözleşmeyi bir aylık fesih süresiyle feshetme hakkı vardır. Bu durumda kullanıcıya fesih işlemini upjers ye yazılı olarak -örn. E-posta yoluyla- yapılmasını öneriyoruz ki gerektiğinde ıspat olarak belgelendirilebilsin.

 6. Kullanıcı eğer bir aylık fesih sürecinde feshetme hakkını kullanmayıp fakat oyun/hizmet ve ek hizmetleri kullanmayı sürdürür ise GİŞ değişikliklerini kendiliğinden kabul etmiş bulunur. Kullanıcı zamanında itiraz ettiğinde her iki sözleşme tarafı, Madde 8 e göre öncesinde bir sınırsız fesih hakkı yoksa eğer, sözleşmeyi bir aylık fesih ihbar süresiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme ilişkisi bitimine kadar asıl tarifeler geçerliliğini sürdürür.

 7. Bitiş dönemini aşan zaman dilimi için kullanıcı tarafından upjers şirketine önceden ödenmiş olabilecek hizmet bedelleri (ödemeler) kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

 8. upjers değişiklikler hakkındaki bilgilendirme içerisinde itiraz etme ve fesih olanağını, geçerli süreleri ve özellikle de itiraz edilmediğinde meydana gelebilecek hukuki sonuçları hatırlatır.

 9. Kullanıcıya GİŞ´in takibini ve mevcut GİŞ´in kapsamını sürekli kontrol etmesini tavsiye ederiz.

Hal: Temmuz 2012

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (no support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (no Support)

Registration court: Local Court of Bamberg
Company registration number: HRB 5558

VAT number: DE275673923